MARINE

Cylmo har gjennom mange år samarbeidet tett med aktører innenfor havbruk og verftsindustrien på overhaling av marine motorer opp til 20 liter. Vår erfaring viser at overhaling ofte er mer lønnsomt enn å kjøpe nytt. En overhaling av motoren gjør at båten kan bruke sine eksisterende aggregat, og man slipper å bytte hele drivaggregatet.

Vi kan levere komplette overhalings kit til de fleste motorer via våre leverandører. Med en komplett overhaling får du nullstilt motoren, og den blir som ny. Har du behov for en nullstilling av din motor, ta gjerne kontakt for et prisoverslag.

Overhaling av komponenter
Vi utfører også komponentoverhaling av deler i din motor; topplokk, veivaksler, turboer og kjøleaggregat. Med vårt utstyr kan vi trykk-teste topper og kjøleaggregat for sprekker og lekkasjer. Dette er noe som sparer deg for utgifter og irritasjon fordi du slipper å montere defekt utstyr.

Er du opptatt av kvalitet kan vi også utføre oppstart og kontroll av motorer før montering i båt. Vi tester og overhaler både dieselhyser og dieselpumper slik at motoren beholder sin opprinnelige kraft. Erfaring viser at defekte dyser ofte er en årsak til stempelhavari, noe som igjen kan føre til motorhavari.