Industri, anlegg og marine

Våre mekanikere har lang erfaring med de fleste motormerker som brukes i forskjellige installasjoner. Vi har i de senere år merket en økt etterspørsel etter overhalinger av motorer i aggregat og anleggsmaskiner. Ofte så har mange av disse installasjonene god funksjon, men motoren har feilet. I slike tilfeller vil det være økonomisk gunstig å gjennomføre overhalinger av drivmotoren, da denne representerer en liten andel av maskinen eller aggregatet sin totale verdi. Vi har i mange tilfeller spart våre kunder for store investeringer ved å overhale motoren fremfor å bytte hele installasjonen.

Cummins motorer er en meget utbredt motortype innen marine, industri og anlegg. Vi er den stedlige representanten for Cummins i Midt-Norge og nordover til Lofoten.

Kvalitet på deler og arbeidet som skal utføres er nødvendig for å opprettholde levetiden på de ulike installasjonene. Vi har fullt diagnoseutstyr og trente mekanikere som kan reise ut på anlegg for å utføre rutinemessig vedlikehold. Slik kan du sikre deg effektiv bruk av maskinen i flere år.